Förtroendevalda ledamöter och ersättare 2013-2017

Uppdaterad 160205

 

 

Christina Åhrén:

Ledamot i Sametingets styrelse

Ordförande Sametingets valberedning

Ledamot i Sametinget

Vägvisare i Mijjen Geajnoe

 

 

 

 

 Sara Larsson:

Ledamot i Sametinget

Ersättare i sametingets styrelse

Styrelseledamot i Mijjen Geajnoe

 

 

 

 

 

 Kristina Nordling:

Vice ordförande i  Sametingets språknämnd

Ledamot i Samefondens styrelse

Ledamot i Samiskt Parlamentariskt Råd

Ledamot i Barents urfolksarbetsgrupp

1:a ersättare i Sametinget

 

 

 

 Hanna Sofie Utsi:    

1:a ersättare i Sametinget  

Styrelseledamot i Min Geaidnu

 

  

 

 

 

 May-Britt Öhman:

Ersättare i Sametinget

 

 

 

 

Stefan Mikaelsson:  

Sametingets ordförande  

Ledamot i Sametinget   

 

 

 

Per-Jonas Parffa:

 

Ordförande i Sametingets  rennäringsnämnd

1:a ersättare i Sametinget

Styrelseledamot i Min Geaidnu

 

 

 

Jörgen Stenberg: 

 

 

Ersättare i Sametingets rennäringsnämnd 

Ersättare i Sametinget 

 

 

 

David Kroik:

Ledamot i Sametingets språknämnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Erik Jonasson:

Ersättare i Sametingets näringsnämnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lars-Thomas Mangi:

 Ersättare i Sametinget

 Ersättare sametingets ungdomsråd

Ersättare styrkommitté för territoriella 
samarbetsorgan nord 2014 – 2020