Blogg

Vem ska ha ansvaret för rennäringen?

2017-04-19

Läser Sameradion/ SVTs Sápmis resultat av utfrågningen om de olika Sametingspartierna och konstaterar följande: tre partier som utåt säger sig värna om renskötseln vill flytta över myndighetsansvaret för rennäringen, från Sametinget till en svensk myndighet.

Istället för att vi samer själva ska värna om en av våra främsta och viktigaste kulturyttringar så vill de att våra kolonisatörer ska göra jobbet. Saken väcker många frågor. Vad säger en sådan omorganisering om inställningen till samiskt självbestämmande? Vad säger det om uppfattningen om rennäringen? Vad säger det om synen på och visionen om Sametinget?

Låt oss försöka få en föreställning om vad som skulle ske om rennäringen läggs in under exempelvis Näringsdepartementet. Rennäringen skulle då bli en av flera näringar. Den skulle riskera att försvinna bland de dominerande svenska näringarna. När exploatörer tränger på finns inte längre någon där som kan säga emot. Samma myndighet skulle handha de konkurrerande näringarnas intressen. Det som gör rennäringen så unikt, som en stark bärare av den samiska urfolkskulturen, den starka kopplingen skulle inte längre finnas kvar.

Hur ser framtiden för rennäringen ut i ett sådant läge? Handen på hjärtat: vad tror ni? Att rennäringens framtid ser bäst ut som en underordnad del av svenskt näringsliv, eller som del av ett helt folks ovärderliga kulturarv? Det är svårt att förstå hur någon kan vilja överföra något så värdefullt till kolonisatörens klor. Det är svårt att förstå att inte viljan att utveckla Sametinget sträcker sig längre, att inte det samiska självbestämmandet ska gälla för skyddet av en så viktig del av vår kultur. Det är sorgligt att se hur långt koloniseringen av också tankesätt har gått.

För Min Geaidnu är det självklart att vi samer själva ska bestämma om våra egna angelägenheter. Det är vi samer själva som vet bäst vad som är bra för rennäringen, inte svenska staten. I Mijjen Geajnoe vill vi förstärka och utveckla Sametinget till att bli en förebild för samiskt självstyre. Sametinget ska leda utvecklingen av vårt samiska samhälle med samiska helhetslösningar område för område. Vi vill att Sametinget ska leda en dekoloniseringsprocess för det samiska folket. Varje dag får vi bevis för hur angeläget det är att den processen påbörjas snarast.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden