Blogg

Om statens havererade rovdjurspolitik och samiska kvinnor i renskötseln

2017-03-08

Partiet Min Geaidnu, Mijá Gäjnno, Mijjan Geäjdnuo, Mijjen Geajnoe:

Statens rovdjurspolitik har havererat. De här tre enkla sakerna skulle inte bara lösa en del av dagens rovdjurspolitiks-problem, de är också tre enkla åtgärder som skulle främja livssituationen för de renskötande samiska kvinnorna.

”Den 8 mars är internationella kvinnodagen och låt mig dagen till ära ta en tillsynes märklig ingång för att lyfta samernas fortsatta kvinnokamp” säger Min Geaidnus Vägvisare Christina Åhrén.

-Statens rovdjurspolitik har havererat. Samtidigt är stora arealer av samernas traditionella marker berörda av en omfattande fragmentisering. Kalhyggen, grustäkter, skogsbilvägar, kraftverksdammar, vindkraftverksparker, elnätsledningar, det rörliga friluftslivet, gruvor osv. Allt påverkar möjligheten till en fungerande renskötsel och sker på bekostnad av samisk kultur. I dagsläget lider många enskilda renägare av stressen av att se deras avelsdjur bli rovdjursföda. Ändå gör staten ingeting för att förändra denna katastrofala situation.

Rovdjurspolitik kan te sig som en manlig arena. Behovet av en fungerande rovdjurspolitik är inget som direkt sätts i samband med kvinnors rättigheter. Men allteftersom har renskötselns möjligheter till överlevnad beskurits. När rovdjurspolitiken havererat, och renskötande familjer varje vinter ställs inför resultatet av markingrepp, sätts varje enskild familj under press. En press som är såväl mental som ekonomisk. I den verkligheten är det inte sällan kvinnan som måste kliva in och säkerställa familjens överlevnad. Christina Åhrén fortsätter: ”Jag kan lova att det under denna vecka finns otaliga samiska kvinnor som sitter på sina arbeten och drömmer om att de skulle kunnat ta med sina sportlovslediga barn till renskogen. Men när familjens ekonomi raserats av statens rovdjurspolitik så måste de fortsätta förvärvsarbeta för att skapa ekonomiska förutsättningar för att familjen skall kunna överleva inom renskötseln”.

En gång, för inte allt för länge sedan, var det mer regel än undantag att varje familj kunde hållas samman under såväl vinter som sommarhalvåret. Idag är det mängder av samiska familjer som under perioder lever åtskilda. Om rennäringen hade haft möjligheten att få existera under rimliga förhållandet hade kvinnorna, och därmed också barnen, kunnat delta i renskötseln i betydligt högre skala än de kan idag.  Alla de yttre hot som finns mot rennäringen försvårar såväl för familjerna ekonomiskt, men de yttre hoten begränsar också möjligheterna för familjerna att överföra traditionell kunskap. En kunskap som bara kan få om man dagligen får vara en del av renskötseln.

Det är inte omöjligt att skapa en rovdjurspolitik som fungerar. Rennäringen skall inte behöva tåla mer än 5% förlust av nettohjorden på sameby-nivå. Ersättningen för samebyarnas kostnader vid rovdjursinventeringen måste höjas. Renskötarna måste få full ersättning för rovdjursförekomst och kringkostnader orsakade av rovdjursförekomst. Det är tre enkla saker som inte bara skulle lösa en del av dagens rovdjurspolitiksproblem, de är också tre enkla åtgärder som skulle främja livssituationen för de renskötande samiska kvinnorna.

.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden