Blogg

Samiskt Självstyre

2017-02-21

Sametinget som helhet ska vara den som företräder oss samer. Vi har inte råd att debattera om detaljer när Sápmi håller på att exploateras sönder och vår samiska kultur osynliggörs.

Istället för att låsa fast oss i olika grupperingar som träter mot varandra ska vi gå samman och stå enade. Vi ska ta vara på varandras olika erfarenheter och kunskap, vi ska använda den mångfalden som en styrka när vi möter de verkliga hoten som kommer utifrån. Tillsammans blir vi starkare.

Alla folk har rätt till självbestämmande. Min Geaidnu vill att vi påbörjar förhandlingar med svenska staten om reellt självstyre nu.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden